Censorkorpset for folkesundhedsvidenskabelige og relaterede uddannelser
c/o Professionshøjskolernes Censorsekretariat, Lembckesvej 3-7 - 6100 Haderslev - 7266 5160 - censor-it@ucsyd.dk

Uddannelser

Censorkorpset for

Censorformandskabets hjemmeside

Beskikkelsesperiode

Folkesundhedsvidenskabelige og relaterede uddannelser

Censorformandskabet for folkesundhedsvidenskabelige og relaterede uddannelser

01.04.2022 – 31.03.2026