Censorkorpset for folkesundhedsvidenskabelige og relaterede uddannelser
c/o Professionshøjskolernes Censorsekretariat, Lembckesvej 3-7 - 6100 Haderslev - 7266 5160 - censor-it@ucsyd.dk

Sekretariat

Janne Krogh
Sekretær for censorformandskabet
fsv@health.sdu.dk
Tlf.: 65 50 42 16


Censorformandskabet

http://www.sdu.dk/da/om_sdu/fakulteterne/sundhedsv...


Censor-it

Henvendelser om censor-it rettes til:

censor-it@ucsyd.dk
Tlf 72 66 51 60