Censorkorpset for folkesundhedsvidenskabelige og relaterede uddannelser
c/o Professionshøjskolernes Censorsekretariat, Lembckesvej 3-7 - 6100 Haderslev - 7266 5160 - censor-it@ucsyd.dk

Opret beskikkelsesansøgning

Ansøgningsskema for beskikkelse, herunder genbeskikkelse, af censorer til Censorkorpset for folkesundhedsvidenskabelige og relaterede uddannelser for perioden 1. april 2022 – 31. marts 2026.

Det fulde opslag med yderligere informationer om censors virke på Censorformandskabets hjemmeside.

Beskikkelserne forestås af Uddannelses- og Forskningsministeriet efter indstilling fra censorformandskabet. Du kan forvente at få svar på ansøgningen senest i marts 2022.

Der er følgende formelle krav til sammensætningen af censorkorpset jf. BEK nr. 22 af 09/01/2021:

  • For at blive beskikket som censor skal personen have en relevant forskningsbaseret uddannelse på kandidatniveau, jf. § 57, nr. 1.
  • Ved hver ny beskikkelsesperiode udskiftes mindst ¼ af censorerne i censorkorpset, jf. § 58, nr. 3.
  • Censorkorpset skal sammensættes således, at der tilstræbes en ligelig fordeling af kvindelige og mandlige censorer, jf. § 50, nr. 3.

Hvis du har spørgsmål til udfyldelse af ansøgningsskemaet, er du velkommen til at kontakte Jette Møller i Censorsekretariatet på direkte telefon: 7266 5165 eller pr. e-mail: censor-it@ucsyd.dk.

Har du spørgsmål til censorformandskabet, bedes du kontakte formandskabets sekretariat ved Janne Krogh på e-mail fsv@health.sdu.dk eller tlf.: 6550 4216.

Som nuværende censor skal du være logget ind på hjemmesiden, når du udfylder ansøgningsskemaet.

Ansøgningsfrist: 5. oktober 2021

Vær opmærksom på, at en ansøgning først er afsluttet, når der er trykket på ”indsend ansøgning" på sidste trin. Såfremt ansøgningsskemaet forlades uden at det er afsluttet, vil data fra de foregående trin være gemt og der kan senere fortsættes ved at logge ind og klikke på uddannelsens navn i venstre menu. Færdiggøres din ansøgning ikke inden 3 måneder dog senest ved ansøgningsperiodens udløb, vil den og alle indtastede oplysninger blive slettet jf. GDPR.

Indtast dit CPR-nummer og tryk på ”hent data”, hvorefter allerede indtastede data vil fremkomme.
Data opbevares i Censor-it i overensstemmelse med GDPR.

Som ansøger er jeg indforstået med, at samtlige angivne oplysninger skal kunne verificeres, og jeg er villig til at fremlægge dokumentation for mine kompetencer og kvalifikationer, hvis det ønskes.

Indtast CPR nr. uden bindestreg, f.eks. 0101019999